Presentatie over AOW

Presentatie over AOW. Met dank aan:

NOOM: Netwerk van organisaties van oudere Migranten
OCAN: Overlegorgaan Caribische Nederlanders
Laurens Simeon en Anna.

Onderstaand de link naar 3 filmpjes.