Turkije-project vrijwilligers Stichting Zorgcocon

Vrijwilligers van Stichting Zorgcocon Kwido Pa Anciano ontmoeten in 2014 vrijwilligers uit het Turkse Karabük om met elkaar ervaringen uit te wisselen over hun vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. De uitwisseling is mogelijk door een financiële bijdrage van de Europese Commissie in het kader van het subsidieprogramma Grundtvig Senior-VrijwilligersProject (Grundtvig SVP). De Europese Commissie subsidieert projecten van ouderen omdat ze het belangrijk vindt dat de mobiliteit van ouderen mogelijk wordt gemaakt. Vandaag de dag is het heel vanzelfsprekend dat jonge mensen ervaringen kunnen opdoen en uitwisselen door deelname aan een Europees project. Vijftig plussers hebben die kansen nooit eerder gehad. Om die reden geeft Europa geld aan projecten waarbij mensen uit deze doelgroep die als vrijwilliger actief zijn, een uitwisselingservaring kunnen opdoen met gelijkgestemden elders.
Stichting Zorgcocon Kwido Pa Anciano organiseert activiteiten voor hulpbehoevende en dementerende Caribische ouderen die in Nederland wonen. In Woonzorgcentrum De Beukelaar in Rotterdam Zuid organiseren vrijwilligers van de stichting twee keer per week soosactiviteiten voor deze ouderen. De soos wordt georganiseerd op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Verder helpen vrijwilligers mee in de kleinschalige woonvorm voor hulpbehoevende en dementerende Caribische ouderen in dit woonzorgcentrum.
Turkse vrijwilligers die actief zijn in de ouderenzorg in hun woonplaats (Karabük) zullen vanaf 25 april tot en met 17 mei hun Rotterdamse collega’s ontmoeten. In die periode zullen ze verschillende projecten voor ouderen in en buiten Rotterdam bezoeken. De Turkse vrijwilligers zullen kennismaken met voorzieningen voor ouderen met een etnisch culturele minderheidsachtergrond, zoals Chinees, Turks, Hindoestaans, Creools en Caribisch. Deze Turkse bezoekers zullen ook meehelpen met de uitvoering van een activiteit voor ouderen tijdens de vrijdagmiddagactiviteit voor Antilliaanse ouderen van de SWA. Het bezoek van de Rotterdamse vrijwilligers in het ouderenwerk aan Karabük zal plaatsvinden in het najaar 2014. Ook zij zullen drie weken lang ervaringen uitwisselen en een beeld krijgen van hoe het ouderenwerk in een stad in Noord-Turkije is georganiseerd.

Dit project wordt gerealiseerd door een financiële bijdrage van de Europese Commissie via de nationale agentschappen in Nederland en Turkije. Voor de ontwikkeling van dit project is Stichting Zorgcocon Kwido Pa Anciano ondersteund door Vrijwilligerswerk Rotterdam. Vragen over dit project kunnen gesteld worden aan Ruthmila Cicilia (projectcoördinator Stichting Zorgcocon Kwido Pa Anciano: 06 50592261) of aan Marchel Schilten (adviseur Vrijwilligerswerk Rotterdam: 010 2691121).