Voorlichting ouderdiscriminatie en dementie

I.s.m. Zorgcocon, Pluspunt, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam en Profor in Huize Siloam, voorlichting gegeven over ouderdiscriminatie en dementie.