Hoogbezoek bij de Beukelaar

Hoogbezoek bij de Beukelaar van gevolmachtigde minister van sint Maarten mw. Josiane Fleming Arsten.