Startbouw Wooncompassie 55 plus appartementen

Met dank aan dhr. Schijndel, bezichtiging startbouw Wooncompassie 55 plus appartementen van Wooncompas, met samenwerkende partners, gereed 2015.