Hulp bij het invullen van formulieren

Op 11 maart 2010 informeerden de Kredietbank en een advocaat de Antilliaanse ouderen over hun rechten en plichten. De informatie die ze kregen was zeer waardevol.