Deelnemers genieten op de dagopvang

12122009 01 Antilliaanse inloopproject zaterdag 12 dec 2009 675 x 506
On Saturday 12 December, 12 participants enjoyed a pleasant day. The daycare is open twice a week on Tuesdays and Saturdays from 11 a.m. to 3 p.m.

Start van het inlooptraject

08122009 01 inlooptraject 8 dec 2009 855 x 641
Op dinsdag 8 december startte het inlooptraject. De ca. 40 deelnemers gaven aan het een succesvolle dag te vinden. Na de warme maaltijd kregen de deelnemers Nederlandse taallessen van het Albeda College.

Gesprek met Gevolmachtigde minister Van der Plank

23112009 logo zon
Op maandag 23 november heeft de stichting de Gevolmachtigde minister Van der Plank van de Nederlandse Antillen gesproken over de doelstelling van de stichting tijdens zijn bezoek in Rotterdam. Hij vond het een prachtig initiatief en droeg de stichting een warm hart toe.

Informatiemiddag

14112009 01 inloopproject informatie dag 14 nov 2009 675 x 506

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken met de heer R. Candelaria, directeur van het Antillenhuis. Hier zetelt de vertegenwoordiging in Nederland van de regering en de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. Vanuit het Antillenhuis is grote belangstelling voor de activiteiten van Zorgcocon.

De heer Candelaria gaf aan zeer onder de indruk te zijn van ons initiatief en wenst ons veel sterkte en volharding toe. Het Antillenhuis gaat onze stichting daar waar mogelijkheden liggen, assisteren.

Op zaterdag 14 november hebben wij in samenwerking met Zorgcentrum Simeon en Anna een gezellige informatieve middag georganiseerd voor onze Antilliaanse ouderen en mantelzorgers. Het was een bijzonder succesvolle middag, met een optreden van een Antilliaanse zanger. Meer dan 50 ouderen bezochten de bijeenkomst en de stichting ontving diverse aanmeldingen. 

14112009 02 laurens Yvonne Gilijamse Godert van Wezep Clustermanager Laurens Zuid Oost wonen en diensten Albeda College C Romijn

Antiliaanse psychiater houdt praktijk bij Zorgcentrum Simeon en Anna

Vanaf 30 oktober houdt dr. Herbert deWindt Antiliaanse psychiater praktijk bij Zorgcentrum Simeon en Anna. Voor een consult kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 010-4517731.

Kristal organiseerde een voorlichtingsbijeenkomst

20082009 03 Delegatie Sybille Dekker en Kristal 20 aug 2009 inzake st zorgcocon kpa 1008 x 756
Op donderdag 20 augustus 2009 organiseerde Kristal een voorlichtingsbijeenkomst voor de Raad van Toezicht en medewerkers van AMFO (Stichting Antilliaanse Medefinacierings Organisatie). Doel was om beter beeld en achtergrond informatie te geven van innovatieve/lopende Antilliaanse projecten in Nederland. Ruthmila Cicilia was uitgenodigd om het initiatief en de noodzaak voor een kleinschalig woonproject voor Antilliaanse ouderen in Rotterdam toe te lichten. Zij kreeg de gelegenheid om te spreken met oud-minister mevrouw S. Dekker, thans voorzitter van de Raad van Toezicht van AMFO. Daarbij gaf mevrouw Dekker te kennen dat ze onder de indruk was van dit mooie maatschappelijke initiatief.
Ze draagt het project een warm hart toe. Daarnaast zit mevrouw Dekker in de Raad van Commissarissen en houdt zij toezicht op de gang van zaken bij Kristal en adviseert ze over het beleid.