Interview Puerto Latino TV

Initiator Ruthmila has been interviewed by Puerto Latino TV. In it she enthusiastically explains how she came up with the idea of ​​​​setting up this small-scale form of living and who can go there.

Voorlichtingsmiddag in Zorgcentrum Simeon en Anna

15 mei 2009 klein
Op 15 mei 2009 hielden wij, in samenwerking met Stichting Laurens en Stichting Alzheimer Nederland, onze eerste voorlichtingsmiddag in Zorgcentrum Simeon en Anna in Rotterdam-Zuid. De circa 80 aanwezigen reageerden enthousiast op onze kleinschalige woonvorm, die in gesproken woord en met een film gepresenteerd werd. Die middag ontvingen wij diverse aanmeldingen voor deelname, die we direct konden plaatsen in onze pilot bij Simeon en Anna. Uit deze voorlichtingsmiddag kwam interessante informatie, waarmee we aan de slag konden ons initiatief nog meer toe te spitsen op de wensen van ouderen.
Bijzonder is dat de belangstelling niet alleen van Antillianen uit Rotterdam maar zelfs vanuit het hele land kwam!