Deelnemers genieten op de dagopvang

On Saturday 12 December, 12 participants enjoyed a pleasant day. The daycare is open twice a week on Tuesdays and Saturdays from 11 a.m. to 3 p.m.

Start van het inlooptraject

Op dinsdag 8 december startte het inlooptraject. De ca. 40 deelnemers gaven aan het een succesvolle dag te vinden. Na de warme maaltijd kregen de deelnemers Nederlandse taallessen van het Albeda College.

Gesprek met Gevolmachtigde minister Van der Plank

Op maandag 23 november heeft de stichting de Gevolmachtigde minister Van der Plank van de Nederlandse Antillen gesproken over de doelstelling van de stichting tijdens zijn bezoek in Rotterdam. Hij vond het een prachtig initiatief en droeg de stichting een warm hart toe.

Informatiemiddag

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken met de heer R. Candelaria, directeur van het Antillenhuis. Hier zetelt de vertegenwoordiging in Nederland van de regering en de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. Vanuit het Antillenhuis is grote belangstelling voor de activiteiten van Zorgcocon. De heer Candelaria gaf aan zeer onder de indruk te zijn van ons […]

Kristal organiseerde een voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdag 20 augustus 2009 organiseerde Kristal een voorlichtingsbijeenkomst voor de Raad van Toezicht en medewerkers van AMFO (Stichting Antilliaanse Medefinacierings Organisatie). Doel was om beter beeld en achtergrond informatie te geven van innovatieve/lopende Antilliaanse projecten in Nederland. Ruthmila Cicilia was uitgenodigd om het initiatief en de noodzaak voor een kleinschalig woonproject voor Antilliaanse ouderen […]

Interview Puerto Latino TV

Initiator Ruthmila has been interviewed by Puerto Latino TV. In it she enthusiastically explains how she came up with the idea of ​​​​setting up this small-scale form of living and who can go there. https://youtu.be/Hk86PajKdMo

Voorlichtingsmiddag in Zorgcentrum Simeon en Anna

Op 15 mei 2009 hielden wij, in samenwerking met Stichting Laurens en Stichting Alzheimer Nederland, onze eerste voorlichtingsmiddag in Zorgcentrum Simeon en Anna in Rotterdam-Zuid. De circa 80 aanwezigen reageerden enthousiast op onze kleinschalige woonvorm, die in gesproken woord en met een film gepresenteerd werd. Die middag ontvingen wij diverse aanmeldingen voor deelname, die we […]