Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

Initiatiefneemster Ruthmila wordt geïnterviewd door Puerto Latino TV. Hierin vertelt ze vol enthousiasme hoe ze tot het idee is gekomen om deze kleinschalige woonvorm op te zetten en wie er terecht kunnen.