Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

Op zaterdag 14 november hebben wij in samenwerking met Zorgcentrum Simeon en Anna een gezellige informatieve middag georganiseerd voor onze Antilliaanse ouderen en mantelzorgers. Het was een bijzonder succesvolle middag, met een optreden van een Antilliaanse zanger. Meer dan 50 ouderen bezochten de bijeenkomst en de stichting ontving diverse aanmeldingen. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken met de heer R. Candelaria, directeur van het Antillenhuis. Hier zetelt de vertegenwoordiging in Nederland van de regering en de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. Vanuit het Antillenhuis is grote belangstelling voor de activiteiten van Zorgcocon. 

De heer Candelaria gaf aan zeer onder de indruk te zijn van ons initiatief en wenst ons veel sterkte en volharding toe. Het Antillenhuis gaat onze stichting daar waar mogelijkheden liggen, assisteren.