Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

Bezoek gebracht bij de theater de vrijwilligers hebben genoten van de voorstelling Makaba pretu.

Vrijwilligers worden in het zonnetje gezet tijdens 1 jarige jubileum.