Fundashon Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

Miembronan di bestür

Gilda Leonora Presidente
Vacature Sekretario
Ruthmila Cicilia Tesorera
Vacature miembro di bestúr

Pa sugerensha i informashon bo por aserka Fundashon Zorgcocon libremente.

Bibienda riba eskala chikí - Ku rèspèt pa kultura

Tuma kontakto libremente ku nos kordinadó den kuido señora Ruthmila Cicilia na telefon 06-50592261 òf via info@zorgcocon.nl.