Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

Stichting Zorgcocon, Kwido pa Anciano, is in december 2008 opgericht door Ruthmila Cicilia.
Na diverse studies op sociaal, pedagogisch en psychiatrisch gebied, heeft zij gekozen om te werken in de gezondheidszorg, met name de thuiszorg. In dit werk werd zij geconfronteerd met het feit dat de bestaande voorzieningen vaak niet aansluiten bij de behoefte van ouderen met een migratie achtergrond. Dit heeft haar geïnspireerd om zich te gaan inzetten om een aantal van die lacunes te overbruggen.

Doelstelling van de Stichting
- het leven van Caribische ouderen draaglijker te maken.
- zowel materieel als immaterieel.
- actieve ondersteuning bieden aan mantelzorgers  
- voorlichting en advies geven

Bestuur

Het bestuur van onze stichting bestaat uit drie leden en wordt verder ondersteund door en organisatie adviseur en voormalige wethouder