Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

ANBI-status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, mits het goede doel een ANBI-status heeft. Sinds 2009 heeft Stichting Zorgcocon deze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

Initiatiefneemster Ruthmila wordt geïnterviewd door Puerto Latino TV. Hierin vertelt ze vol enthousiasme hoe ze tot het idee is gekomen om deze kleinschalige woonvorm op te zetten en wie er terecht kunnen.