Stichting Zorgcocon

Kwido pa Anciano

  

ANBI-status

Giften aan een goed doel zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, mits het goede doel een ANBI-status heeft. Sinds 2009 heeft Stichting Zorgcocon deze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor meer informatie kijk op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

Vanuit haar hart heeft initiatiefneemster Ruthmila Cicilia de stichting Zorgcocon Kwido pa Anciano opgezet. Na diverse studies op sociaal, pedagogisch en psychisch gebied heeft ze gekozen om te werken in de gezondheidszorg, met name de thuiszorg. Na een grondig onderzoek naar voorzieningen voor dementerende Caribische ouderen wist ze wat er in Rotterdam ontbrak: een kleinschalige woonvorm voor deze doelgroep van 65 jaar en ouder. Sindsdien is ze zich gaan inzetten om een kleinschalige huisvesting te realiseren voor ouderen met een Caribische achtergrond die in Nederland woonachtig zijn.

Bestuur

Het bestuur van onze stichting bestaat uit drie leden en wordt verder ondersteund door een:

  • adviseur met een overstijgende kennis van kleinschalige woongroepen
  • organisatieadviseur
  • medisch adviseur Curaçaose psychiater
  • GGZ-adviseur antropoloog/socioloog

Alzheimer Nederland en stichting Laurens zitten in het Comité van aanbeveling.

Bekijk ook het organogram van onze stichting.