Partners

Samenwerking dagopvang

De stichting ervaart samenwerking met andere (professionele) organisaties als erg belangrijk om haar doelstellingen te realiseren. De bereidheid van die organisaties tot samenwerking is bijzonder groot.

De stichting werkt structureel en incidenteel samen met o.a. de volgende organisaties:

  • Het wijkpastoraat de Put
  • Ocan
  • NOOM netwerk van organisaties van oudere migranten
  • Indigo
  • Donadaria
  • Fondsen
  • Laurensfonds
  • Crisisfonds